SMENEIZABERI SMENU KOJA TI NAJVIŠE ODGOVARA

I SMENA

 • 23. jun – 1. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

II SMENA

 • 1. jul – 9. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

III SMENA

 • 9. jul – 17. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

IV SMENA

 • 17. jul – 25. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

V SMENA

 • 25. jul – 2. avgust
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

VI SMENA

 • 2. avgust – 10. avgust
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

VII SMENA

 • 10. avgust – 18. avgust
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
Prijavi se!

SPONZORI
KOŠARKAŠKOG KAMPA TEO4

MEDIJSKI
PARTNERI