Miloš Teodosić | Smene

SMENEIZABERI SMENU KOJA TI NAJVIŠE ODGOVARA

I SMENA

 • 20. jun – 28. jun
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

II SMENA

 • 28. jun – 6. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

III SMENA

 • 6. jul – 14. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

IV SMENA

 • 14. jul – 22. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

V SMENA

 • 22. jul – 30. jul
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

VI SMENA

 • 30. jul – 7. avgust
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

VII SMENA

 • 7. avgust – 15. avgust
 • 4 terena sa po 15 učesnika
 • 4 trenera / 4 asistenta
 • 120 učesnika po smeni
POPUNJENO!

SPONZORI
KOŠARKAŠKOG KAMPA TEO4

MEDIJSKI
PARTNERI